Cookiebeleid

Door een verandering in de Telecomwetgeving (cookiebepaling) moeten bezoekers van websites vanaf 1 juli 2012 toestemming geven voor het gebruik van cookies die geplaatst worden op hun computer/tablet/smartphone.
De website van het programma Digivaardig & Digiveilig gebruikt Google Analytics om bij te houden hoeveel unieke bezoekers op haar website komen en welke onderwerpen vaak gelezen worden. Deze informatie is niet naar u persoonlijk te herleiden en wordt door ons niet gebruikt voor andere doeleinden (zoals reclame of profielopbouw).

Geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies?

Uw keuze heeft geen effect op het goed functioneren van de website.

Deze keuze wordt bewaard (met behulp van een cookie) tot het moment dat u de cookies op uw apparaat wist, op dat moment zult u deze pop-up opnieuw krijgen bij bezoek van onze website. Onze excuses voor het ongemak.

Digiveilig

“Voor het vertrouwen in en de acceptatie van digitale toepassingen en diensten zijn veiligheid van de digitale omgeving en digitaal bewustzijn bij de eindgebruiker onontbeerlijk.”

Over Digiveilig

ICT is van cruciaal belang voor onze economie. Het vergroot productiviteit, versnelt innovatie en versterkt het concurrentievermogen. Daarnaast draag het bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering en vergrijzing. Omdat ICT een kritieke infrastructuur is voor vele economische en maatschappelijke processen, is aandacht voor de veiligheid ervan en in het verlengde daarvan ook het veilig kunnen omgaan met ICT-toepassingen onontbeerlijk. Digitale veiligheid en digitaal bewustzijn is een randvoorwaarde voor het vertrouwen in en de acceptatie van innovatie. Met het programma Digivaardig & Digiveilig investeren overheid en bedrijfsleven gezamenlijk in het versterken van een veiligere digitale omgeving en digitaal bewustzijn.

Recente incidenten tonen aan dat wanneer (eind)gebruikers (consument maar ook zakelijk eindgebruikers) te weinig vertrouwen hebben in een digitale toepassingen of omgeving, dit het gebruik ervan ernstig in de weg staat. Dit belemmert het online verkeer, maar ook innovaties met ICT en dus economische groei. De basis(veiligheid) van ICT kan echter vergroot worden wanneer partijen hierover afspraken maken. Het gaat hier om ISP’s, banken, social media partijen, webshops, hard- en software leveranciers en overheid. Het is van belang dat deze partijen samenwerken om ICT-producten en diensten veiliger te maken, botnets te verspreiden, veiligheid van e-commerce websites aandacht te geven, diensten rondom cloud computing betrouwbaar te laten zijn, privacy en persoonsgegevens te beschermen en de rechten en plichten voor aanbieders en gebruikers transparant te maken. Dit vindt plaats binnen het Platform Internetveiligheid.

Deze afspraken aan de achterkant worden binnen de programmalijn Digiveilig gekoppeld aan voorlichting richting (eind)gebruikers over het veilig omgaan met internet en andere digitale toepassingentechnologieën, zodat risico’s worden verkleind, kansen worden benut, vertrouwen en acceptatie worden vergroot.

Een belangrijke doelgroep binnen de programmalijn Digiveilig is ook het voorlichten van kinderen, ouders en opvoeders over veilig gebruik van internet. Digiveilig geeft hiermee invulling aan haar rol als Awareness Center in Nederland, gecofinancierd door de Europese Commissie (Safer Internet Program van DG Connect (tot 25 april DG Information Society).

Digitale veiligheid is onlosmakelijk verbonden aan digitale vaardigheid: je bent niet digitaal vaardig als je niet weet hoe je veilig met digitale middelen en infrastructuren moet omgaan. En andersom geldt: om veilig gebruik te kunnen maken van digitale toepassingen en/of ICT-innovaties moet je digitaal vaardig zijn. Dat stimuleert het vertrouwen in digitale toepassingen en ICT-innovaties. Daarom zijn de twee thema’s gebundeld in één programma.

Digivaardig & Digiveilig stimuleert, jaagt aan en verbindt. Door het uitgebreide netwerk, het grote aantal (programma)partners en de korte lijnen zijn alle relevante partijen mede dankzij Digivaardig & Digiveilig in staat snel in te spelen op de steeds nieuwe en zich ontwikkelende uitdagingen van de digitale samenleving. Vanuit de beschikbare middelen van het programma wordt ook ondersteuning geleverd aan relevante en breed gedragen projecten en activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van de digitale vaardigheden en de digitale veiligheid in Nederland.

De Programmacommissie Digiveilig beslist over de activiteiten die binnen Digiveilig worden opgepakt en ondersteund. Zij doet dit binnen het strategische kader van het programma Digivaardig & Digiveilig, zoals gedefinieerd door de Strategieraad.

terug naar overzicht
InschrijvenUpdate

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf up to date van alle Digivaardig en Digiveilig weetjes.


Agenda

feb 9 2016
DigiveiligSafer InternetSafer Internet Day

Op dinsdag 9 februari 2016 vindt voor de 13e keer 'Safer Internet Day' plaats. Ruim 100 landen wereldwijd vieren deze dag die dit jaar in het teken staat van 'Play your part for a better internet'.

Lees meer 

bekijk agenda

Laatste tweet